Klasyfikacja biznes planów

Najważniejszy wydaje się być podział na biznes plany firm istniejących i biznes plany nowych przedsiębiorstw.

Pierwszy dotyczy głównie planowanych przez przedsiębiorstwo przedsięwzięć rozwojowych. Celem takiego planu jest zwykle ocena opłacalności przedsięwzięcia oraz stworzenie przesłanek do jego kontroli. Stanowi on często dokument dołączany do wniosku kredytowego.

Drugim rodzajem są biznes plany dla nowopowstałych przedsiębiorstw. Tego typu plany mają za zadanie prezentować pomysł na biznes i umożliwić pozyskanie środków na rozwój. Oprócz tego umożliwiają ocenę szans nowopowstałego przedsiębiorstwa. Powinny ukazywać, kiedy i przy jakim obszarze działalności dane przedsiębiorstwo przyniesie korzyści.