Biznes plan - Informacje Przykłady Wzory

Biznes plan to podstawowy dokument wspomagający zarządzanie firmą poprzez:

1. konkretyzowanie koncepcji działania
2. ustalanie metod i sposobów ich osiągania przy uwzględnieniu ograniczeń
3. kontroli przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przyczyny tworzenia oraz zastosowanie biznes planu

Przy rozpoczynaniu działalności

- uruchamianie nowej działalności gospodarczej

W zarządzaniu firmą

- w kierowaniu rozwojem firmy
- w zdobywaniu rynku
- w realności biznes planu
- w uzyskaniu efektu finansowego

W działalności inwestycyjnej

- w prowadzeniu inwestycji
- w pozyskaniu kredytu
- w korzystnym ulokowaniu kapitału
 

Okoliczności wymagające uruchomienia biznes planu:
- uruchomienie działalności gospodarczej (tworzenie przedsiębiorstw),
- zarządzanie strategiczne,
- zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
- tworzenie wspólnych przedsiębiorstw i przedsięwzięć,
- przeprowadzenie fuzji,
- pozyskiwanie kapitału (kredyty, pożyczki, leasing),
- prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
- restrukturyzacja przedsiębiorstw w rozmaitych jej formach (naprawa, postępowanie układowe czy ugodowe, wprowadzenie zarządu komisarycznego),
- likwidacja przedsiębiorstw,
- wycenienie przedsiębiorstw,
- konkursy na stanowiska kierownicze i kontrakty menedżerskie.