Istota biznes planu

Biznes plan to plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięcia. Jest on zestawem dokumentów – analiz i programów, wktórych na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej,

Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od 3 do 5 lat.

Sporządzenie biznes planu staje się koniecznością zwłaszcza:
- Przed założeniem nowego przedsiębiorstwa
- Podczas łączenia przedsiębiorstw
- W trakcie próby uzyskania zewnętrznych środków na finansowanie swojej działalności
- W krytycznym okresie (zmiana form własności lub profilu działalności)

Biznes plan pełni funkcję:
- Wewnętrzną – plan wykorzystywany jest jako wew. dokument niezbędny do zarządzania
-Zewnętrzną – ma uatrakcyjnić przedsiębiorstwo w oczach potencjalnych inwestorów i przyciągnąć z zewnątrz środki na finansowanie przedsięwzięć.