Alternatywna struktura biznes planu

1. StreszczeniePowinno zawierać informacje o bieżącym stanie firmy oraz jej zamierzeniach na przyszłość. Streszczenie powinno określać:- Cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści- Wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji tego celu- Krótki opis produktu i rynku- Zestawienie najważniejszych elementów planu Czytaj więcej...

Zasady przygotowania biznes planu

Metodyczne zasady przygotowania biznes planu:KompleksowośćBiznes plan to kompleksowy plan przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia inwestycyjnego. Biznes planem nie jest sam plan marketingowy czy produkcyjny. Biznes plan powinien ukazywać syntetycznie całokształt przyszłej działalności przedsiębiorstwa, zawierać przewidywania co do wszystkich Czytaj więcej...

Funkcje biznes planu

Wyróżniamy dwie zasadnicze funkcje biznes planu:Funkcja wewnętrzna – dokument niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwemFunkcja zewnętrzna – uatrakcyjnienie przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów:• banki• instytucje udzielające funduszy i gwarancji• odbiorcy i dostawcy firmy• organizacje społeczneFunkcje biznes planu (inny Czytaj więcej...
TEST