Alternatywna struktura biznes planu

1. StreszczeniePowinno zawierać informacje o bieżącym stanie firmy oraz jej zamierzeniach na przyszłość. Streszczenie powinno określać:- Cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści- Wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji tego celu- Krótki opis produktu i rynku- Zestawienie najważniejszych elementów planu Czytaj więcej...

Istota biznes planu

Biznes plan to plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięcia. Jest on zestawem dokumentów – analiz i programów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań natury finansowej, rynkowejCzytaj więcej...

Szablon - Schemat biznes planu i jego elementy

Nie ma jednego, słusznego schematu biznes planu. Jego zawartość zależy m.in. od tego na jakie potrzeby i dla kogo jest sporządzany. Nie mając jakichś odgórnych wytycznych postaraj się, aby Twój biznes plan zawierał elementy wymienione poniżej.1. STRESZCZENIE2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA• Nazwa i forma prawna• Przedmiot działCzytaj więcej...