Analiza finansowa w biznes planie

Poprawnie skonstruowany plan finansowy powinien zawierać dwie podstawowe grupy zagadnień:1. Założenia planu finansowego (źródła danych, prognozy finansowe)2. Podstawowe sprawozdania i analizy finansowe:- Rachunek wyników – pokazuje on w syntetyczny sposób powstawanie wyniku finansowego firmy. Są w nim przedstawione wszystkie przychody firmy oraz Czytaj więcej...

Alternatywna struktura biznes planu

1. StreszczeniePowinno zawierać informacje o bieżącym stanie firmy oraz jej zamierzeniach na przyszłość. Streszczenie powinno określać:- Cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści- Wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji tego celu- Krótki opis produktu i rynku- Zestawienie najważniejszych elementów planu Czytaj więcej...

Istota biznes planu

Biznes plan to plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięcia. Jest on zestawem dokumentów – analiz i programów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań natury finansowej, rynkowejCzytaj więcej...