Analiza finansowa w biznes planie

Poprawnie skonstruowany plan finansowy powinien zawierać dwie podstawowe grupy zagadnień:1. Założenia planu finansowego (źródła danych, prognozy finansowe)2. Podstawowe sprawozdania i analizy finansowe:- Rachunek wyników – pokazuje on w syntetyczny sposób powstawanie wyniku finansowego firmy. Są w nim przedstawione wszystkie przychody firmy oraz Czytaj więcej...

Alternatywna struktura biznes planu

1. StreszczeniePowinno zawierać informacje o bieżącym stanie firmy oraz jej zamierzeniach na przyszłość. Streszczenie powinno określać:- Cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści- Wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji tego celu- Krótki opis produktu i rynku- Zestawienie najważniejszych elementów planu Czytaj więcej...

Zasady przygotowania biznes planu

Metodyczne zasady przygotowania biznes planu:KompleksowośćBiznes plan to kompleksowy plan przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia inwestycyjnego. Biznes planem nie jest sam plan marketingowy czy produkcyjny. Biznes plan powinien ukazywać syntetycznie całokształt przyszłej działalności przedsiębiorstwa, zawierać przewidywania co do wszystkich Czytaj więcej...

Szablon - Schemat biznes planu i jego elementy

Nie ma jednego, słusznego schematu biznes planu. Jego zawartość zależy m.in. od tego na jakie potrzeby i dla kogo jest sporządzany. Nie mając jakichś odgórnych wytycznych postaraj się, aby Twój biznes plan zawierał elementy wymienione poniżej.1. STRESZCZENIE2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA• Nazwa i forma prawna• Przedmiot działCzytaj więcej...