Mity dotyczące biznes planu

Panują błędne przekonania, że biznes plan musi być:

1. Obszernym, kompleksowym i złożonym opracowaniem, opartym na metodologii i wzorach zachodnich
2. Optymistyczny
3. Jest gwarancją dla kredyty
4. Jest równoznaczny z wnioskiem kredytowym
5. Tworzy się tylko dla potrzeb zewnętrznych