Marketing mix w biznes planie

Definicja marketingu mix

Marketing mix to zestaw środków konkurencji, stanowiących układ pomiędzy produktem, jego ceną, sposobami promocji oraz dystrybucji. Różni się w zależności od rodzaju produktu, typu odbiorców oraz zachowania konkurencji.

Elementy marketingu mix

Produkt:
- głębokość i szerokość asortymentu
- jakość, wzór, cechy użytkowe, techniczne, parametry fizyczne
- marka, opakowanie
- serwis, gwarancja
- wielkość przychodów

Cena:
- cena katalogowa
- opusty cenowe
- ulgi
- okres płatności
- warunki kredytu

Promocja:
- sales promotion
- reklama
- personal seling
- public relations
- personel odpowiedzialny za sprzedaż

Dystrybucja:
- kanały dystrybucji
- zasięg terytorialny
- liczba kanałów
- oferowany asortyment
- lokalizacja
- zapasy
- transport