Kluczowe pytania dotyczące budowy biznes planu

Kluczowe pytania dotyczące budowy biznes planu:

1. Kto powinien go opracować
2. Jak obszerny powinien być plan
3. Na ile dokładny powinien być plan
4. Jak przedstawić ryzyko związane z realizacją biznes planu
5. Czy powinny znaleźć się informacje poufne
6. Jak dobierać potencjalnych inwestorów