Funkcje biznes planu:

Funkcja wewnętrzna – dokument niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem

Funkcja zewnętrzna – uatrakcyjnienie przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów:

• banki
• instytucje udzielające funduszy i gwarancji
• odbiorcy i dostawcy firmy
• organizacje społeczne

Funkcje biznes planu (inny podział):

Funkcje główne:

1. decyzyjna – biznes plan jest decyzją
2. informacyjna – biznes plan to strumień informacji przeszłych, teraźniejszych, przyszłych
3. rachunku ekonomicznego – biznes plan skierowany jest na operację opłacalną finansowo
4. kierowania – działaniami wykonawczymi
5. twórcza – biznes plan pobudza do twórczego myślenia

Funkcje wspomagające:

1. organizacyjna – zorganizowanie pracy
2. narzędziowa – uruchomienie środków, metod aby osiągnąć cele, efekty
3. regulacyjna – regulacja przepływów wywołanych wykonywaniem biznes planu