Cechy dobrego biznes planu

Dobrze przygotowany biznesplan powinien odpowiadać na cztery zasadnicze pytania:

1. Na jakim etapie projektowanego rozwoju znajduje się firma?
2. W jakich kierunkach zamierza się dalej rozwijać?
3. Za pomocą jakich sposobów chce to zrobić?
4. Jak opłacalne są założone przez nią cele?

Jakie są cechy dobrego biznes planu?

Są to przede wszystkim:

- celowość – cele biznes planu są najważniejsze
- konkretność – wszystko co zawiera biznes plan musi być konkretne
- zwięzłość – krótkie, zwięzłe formułowanie treści słownej i liczbowej
- przejrzystość – biznes plan musi być przejrzysty, zrozumiały czyli czytelny
- kompleksowość – pełne ujęcie wszystkich elementów składowych biznes planu
- funkcjonalność – wykładnik żywotności biznes planu
- realność – biznes plan powinien być możliwy do wykonania w danych warunkach
- użyteczność – przydatny w zarządzaniu
- elastyczność – możliwość wprowadzania zmian w planie w razie zaistnienia nowych okoliczności czy warunków