Analiza finansowa w biznes planie

Poprawnie skonstruowany plan finansowy powinien zawierać dwie podstawowe grupy zagadnień:1. Założenia planu finansowego (źródła danych, prognozy finansowe)2. Podstawowe sprawozdania i analizy finansowe:- Rachunek wyników – pokazuje on w syntetyczny sposób powstawanie wyniku finansowego firmy. Są w nim przedstawione wszystkie przychody firmy oraz Czytaj więcej...

Alternatywna struktura biznes planu

1. StreszczeniePowinno zawierać informacje o bieżącym stanie firmy oraz jej zamierzeniach na przyszłość. Streszczenie powinno określać:- Cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści- Wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji tego celu- Krótki opis produktu i rynku- Zestawienie najważniejszych elementów planu Czytaj więcej...

Istota biznes planu

Biznes plan to plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięcia. Jest on zestawem dokumentów – analiz i programów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań natury finansowej, rynkowejCzytaj więcej...

Mity dotyczące biznes planu

Błędne przekonania, że biznes plan musi być:1. Obszernym, kompleksowym i złożonym opracowaniem, opartym na metodologii i wzorach zachodnich2. Optymistyczny3. Jest gwarancją dla kredyty4. Jest równoznaczny z wnioskiem kredytowym5. Tworzy się tylko dla potrzeb zewnętrznychCzytaj więcej...

Zasady przygotowania biznes planu

Metodyczne zasady przygotowania biznes planu:KompleksowośćBiznes plan to kompleksowy plan przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia inwestycyjnego. Biznes planem nie jest sam plan marketingowy czy produkcyjny. Biznes plan powinien ukazywać syntetycznie całokształt przyszłej działalności przedsiębiorstwa, zawierać przewidywania co do wszystkich Czytaj więcej...

Szablon - Schemat biznes planu i jego elementy

Nie ma jednego, słusznego schematu biznes planu. Jego zawartość zależy m.in. od tego na jakie potrzeby i dla kogo jest sporządzany. Nie mając jakichś odgórnych wytycznych postaraj się, aby Twój biznes plan zawierał elementy wymienione poniżej.1. STRESZCZENIE2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA• Nazwa i forma prawna• Przedmiot działCzytaj więcej...

Funkcje biznes planu

Wyróżniamy dwie zasadnicze funkcje biznes planu:Funkcja wewnętrzna – dokument niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwemFunkcja zewnętrzna – uatrakcyjnienie przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów:• banki• instytucje udzielające funduszy i gwarancji• odbiorcy i dostawcy firmy• organizacje społeczneFunkcje biznes planu (inny Czytaj więcej...

Definicja biznes planu

Definicje kojarzącą biznes plan z planem przedsiębiorstwa:• biznes plan to szczegółowy plan działania firmy, jaki przedsiębiorcy przedstawiają na piśmie, to mapa, która pokazuje przedsiębiorcy jak dotrzeć do celu• biznes plan jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać przedsiębiorstwo, miejsce przedsiębiorstwa w Czytaj więcej...